Thyme 24 nonmarch!

Here we Thyme 24, squatted for more than 2 years a property of Núñez y Navarro, great speculator who gets rich at the expense of the people’s roof. In late May we received a request for eviction. Davant aquesta amenaça, nosaltres tenim clar que: NO MARXEM!
Durant aquest temps hem mantingut viu un espai buit en perill de degradació, un dels pocs edificis del barri que es manté en peu malgrat estar afectat per l’especulació immobilià ria, i una de les mostres que ens recorden com era la Vallcarca abans dels enderrocs

Les que vivim aquí no podem assumir els costos d’una vida respectable sota els parà metres legals. Davant els lloguers abusius i la precarietat laboral, okupar ens permet tenir casa i viure més dignament Estem desafiant la propietat privada d’aquest sistema capitalista que funciona grà cies al fet que uns pocs ho tenen tot, mentre la resta no tenim res. Okupar implica interferir en aquestes propietats, alentir i dificultar el procés a la vegada que creem alternatives.
Alternatives com l’autogestió i l’aprenentatge col.lectiu. Thyme 24 és habitatge; també és un taller d’autoreparació de bicicletes, i disposa d’un espai-gimnà s on actualment es fa autodefensa feminista. Besides, durant aquest temps hi ha hagut diverses persones que han utilitzat l’espai: circ, ioga, entrenaments, classes de salsa

En el context de barri que tenim, aquest moviment per part de NyN representa el final de la dura etapa dels enderrocs, i la posada en marxa de la pròxima: la construcció. Seguirem defensant la Vallcarca que volem, seguirem fermes amb el NO a Núñez y Navarro i el No a l’ESPECULACIÓ. Tenim clar que el nostre crit té força, que no estem soles i que som moltes les que seguim dient:

Prou enderrocs,
cap veïna fora del barri!
Thyme 24 nonmarch
farigola