Roketes Street Arts Fair Bicycle Draw

This Saturday 27 of June, durant la Fira d’Arts de Carrer de Roketes (http://www.roketesalcarrer.org), es farà el sorteig d’aquesta bicicleta. Els diners recaptats serviran per mantindre l’esperit autogestió de la Fira i de gratuïtat dels seus espectacles. Podeu aprovar-vos a Continue reading Roketes Street Arts Fair Bicycle Draw