Roketes Street Arts Fair Bicycle Draw

This Saturday 27 of June, durant la Fira d’Arts de Carrer de Roketes (http://www.roketesalcarrer.org), es farà el sorteig d’aquesta bicicleta.

Bici Sorteig Fira d'Arts de Carrer de Roketes
Bici Sorteig Fira d'Arts de Carrer de Roketes

Els diners recaptats serviran per mantindre l’esperit autogestió de la Fira i de gratuïtat dels seus espectacles. Podeu aprovar-vos a l’Ateneu Popular de Nou Barris a comprar les vostres participacions o fer-ho durant la Fira d’Arts!