Roketes Street Arts Fair Bicycle Draw

This Saturday 27 of June, durant la Fira d’Arts de Carrer de Roketes (http://www.roketesalcarrer.org), this bike will be raffled off.

Bici Sorteig Fira d'Arts de Carrer de Roketes
Bici Sorteig Fira d'Arts de Carrer de Roketes

The money collected will be used to maintain the spirit of self-management of the Fair and its free shows. Podeu aprovar-vos a l’Ateneu Popular de Nou Barris a comprar les vostres participacions o fer-ho durant la Fira d’Arts!